header-contact

Passend onderwijs, de beste ontwikkeling voor uw kind

Het Lorentz Lyceum biedt onderwijs dat recht doet aan de ontwikkeling en vorming van onze leerlingen. De ondersteuning wordt bij voorkeur in de klas gegeven en waar nodig daarbuiten. Als er meer nodig is dan wij met docenten in een klas-setting kunnen bieden, wordt in het intern ondersteuningsteam gekeken welke vorm van andere (extra) ondersteuning geboden kan worden op school en hoe deze wordt ingezet. We streven hierin zoveel mogelijk naar maatwerk. Betrokkenheid van ouders is hierbij van groot belang. Hun stimulerende, ondersteunende (en soms ook controlerende) rol is een noodzakelijke voorwaarde voor het succes van de begeleiding.

Ondersteuningsteam

Doel van de begeleiding/ondersteuning is dat leerlingen op school kunnen functioneren. Hiervoor kan de expertise van de ondersteuningsspecialisten worden ingezet. Binnen onze school hebben we de volgende specialisten: de orthopedagoog, de remedial teacher, een gedragsdeskundige en de vertrouwenspersoon. Naast Remedial Teaching, Faalangstreductietraining en Sociale Vaardigheidstrainingen in groepsverband, kunnen we ook meer structurele begeleiding bieden indien dit wenselijk is. 

OPP

Mocht uw kind vanuit de basisschool al een OPP (ontwikkelingsperspectief) hebben, dan gaan we in gesprek met u om de ondersteuningsbehoefte vast te stellen en afspraken te maken over hoe we hieraan tegemoet komen.

Het Zorg Advies Team

Het Lorentz Lyceum biedt een breed scala aan ondersteuningsmogelijkheden. Toch moeten we ook constateren dat de school niet elk probleem kan oplossen en dat er grenzen zijn aan onze begeleidingsmogelijkheden. Als we op die grenzen stuiten, dan proberen we altijd, in overleg met ouders en leerling, naar een oplossing te zoeken. Soms ligt die oplossing buiten de school. Vanuit de gemeente is een wijkcoach aangesloten op het ondersteuningsteam. We werken ook in nauw overleg met de schoolarts en het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) en indien nodig met hulpverlenende instanties. In het Zorg Advies Team (ZAT) kunnen leerlingen, in samenspraak met ouders, in een breder team (met externe instanties) worden besproken.

Lorentz Lyceum Arnhem

 Groningensingel 1245
6835 HZ  Arnhem

 026 320 28 50
 info@lorentzlyceum.nl

 YouTube kanaal Lorentz
 facebook/lorentzlyceum

Inloggen medewerkers

Login met je emailadres en wachtwoord.

wachtwoord vergeten?
vraag account aan

Vraag account aan

Wachtwoord vergeten?

Vul hieronder jouw e-mailadres in om een tijdelijk wachtwoord aan te vragen.