header-contact

IMYC

IMYC is een onderwijsmethode die is gebaseerd op cyclisch werken aan de hand van een thema. Zoveel mogelijk vakken sluiten hier bij aan. Hierdoor kunnen verbanden makkelijker worden gelegd en kan er vakoverstijgend gewerkt worden. Kijk maar eens naar dit voorbeeld bij het thema Celebration.

Leerdoelen omschrijven

Elke cyclus, die ongeveer 9 weken duurt, begint met een Entry Point. Tijdens deze fase maken de leerlingen voor het eerst kennis met het thema. Dit gebeurt met een activiteit. Vervolgens maken de leerlingen mindmaps waarin ze de kennis die ze al hebben over het thema opschrijven. Daarna omschrijven de leerlingen met hun docenten de leerdoelen. Deze richten zich naast kennis ook op vaardigheden en inzicht. De docent geeft aan, aan welke leerdoelen wordt gewerkt. Daarnaast kan de leerling aangeven wat zijn persoonlijke leerdoelen zijn.

Toetsen en opdrachten

Tijdens de learning activities gaan de leerlingen in de les aan de slag met hun leerdoelen door het maken van opdrachten. Tegelijkertijd reflecteren ze op hun eigen leerproces. Ze leren benoemen waar ze goed in zijn en wat zij al kunnen, ook zien zij welke leerdoelen nog meer aandacht nodig hebben. Door middel van schriftelijke toetsen of praktische opdrachten brengen de leerlingen in kaart in hoeverre zij de leerdoelen hebben behaald. De toetsen zijn een onderdeel van het leren en met de resultaten kan de voortgang van het leerproces worden gemonitord. De leerlingen krijgen na afloop van een toets feedback over hun leerproces.

Afsluiting thema

Aan het eind van de cyclus wordt het thema afgesloten met een exit point, vaak in de vorm van een mediaproject. De leerling laat dan zien welke inzichten hij of zij heeft verkregen en hoe deze gebruikt kunnen worden voor een onderwerp waar de leerling een persoonlijke interesse in heeft. Kijk maar eens naar dit filmpje van twee leerlingen over het thema Celebration, en de IMYC Promo Exit Point Collaboration TV1b Lorentz Lyceum

 

Lorentz Lyceum Arnhem

 Groningensingel 1245
6835 HZ  Arnhem

 026 320 28 50
 info@lorentzlyceum.nl

 YouTube kanaal Lorentz
 facebook/lorentzlyceum

Inloggen medewerkers

Login met je emailadres en wachtwoord.

wachtwoord vergeten?
vraag account aan

Vraag account aan

Wachtwoord vergeten?

Vul hieronder jouw e-mailadres in om een tijdelijk wachtwoord aan te vragen.