header-contact

Driehoeksgesprekken, uw kind in de hoofdrol

Op het Lorentz Lyceum leert uw kind zelf de regie te nemen. In een prettig en veilig klimaat met volop ondersteuning. Daarin zien we ook een belangrijke en actieve rol voor u weggelegd. Enkele keren per jaar vinden er driehoeksgesprekken plaats tussen u, uw kind en de mentor. Tijdens dit gesprek deelt de leerling zijn successen en uitdagingen, is er aandacht voor oriëntatie op studie en beroep, vraagt hij u en de mentor om feedback en geeft aan welke vervolgstappen hij gaat nemen om zijn eigen leren succesvol voort te zetten.

Dit alles uiteraard met steun van de mentor, ouders en de vakdocenten. De leerling heeft echter de regie en bepaalt de inhoud van de presentatie en de vervolgstappen. Uw kind bepaalt van wie hij hulp en ondersteuning nodig heeft en nodigt u en de mentor uit voor het gesprek. Het vraagt feedback aan de vakdocenten en zet deze om in concrete vervolgstappen. Door deze opzet ontstaat er ruimte voor individuele leerbehoeften en komt de verantwoordelijkheid voor het leren meer bij de leerling zelf te liggen.

Evaluatie 

Uit de eerste evaluatie blijkt dat de driehoeksgesprekken door de grootste groep ouders, mentoren en leerlingen met tevredenheid is ontvangen. Voor de leerling is het invoeren van driehoeksgesprekken ipv de vroegere 10-minuten gesprekken een 'no-brainer'. Zo zegt een leerling: wie kan er nu beter vertellen over hoe het met mij is, dan ikzelf?.

Mentoren geven aan dat ze beter inzicht krijgen in de persoonlijkheid van de leerling. 'Opvallend is hoe kritisch en eerlijk leerlingen naar zichzelf zijn'. 'Ik was van haar al heel lang mentor en nu heb ik toch weer nieuwe dingen gezien en gehoord'. 'Ik kwam erachter dat het feit dat hij altijd goede cijfers haalde dus niet betekende dat hij ook goed in zijn vel zat'.

Een ouder merkt op: 'ik vind het zeer positief dat hij nu zelf nadenkt over zijn eigen gedrag en de leerprestaties en dat hij concreet heeft gemaakt wat hij ermee gaat doen'.

Lorentz Lyceum Arnhem

 Groningensingel 1245
6835 HZ  Arnhem

 026 320 28 50
 info@lorentzlyceum.nl

 YouTube kanaal Lorentz
 facebook/lorentzlyceum

Inloggen medewerkers

Login met je emailadres en wachtwoord.

wachtwoord vergeten?
vraag account aan

Vraag account aan

Wachtwoord vergeten?

Vul hieronder jouw e-mailadres in om een tijdelijk wachtwoord aan te vragen.