header-contact

De medezeggenschapsraad

Volgens de Wet Medezeggenschap Scholen, is elke school verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben die betrokken wordt bij het beleid van de school. De MR moet voor de helft bestaan uit personeel, een kwart uit leerlingen en een kwart uit ouders. Wanneer een onderwijsinstelling bestaat uit meer dan één school, dat moet deze instelling een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsrraad (GMR) hebben bestaande uit de betrokken scholen.

Rechten van de MR

In de wet staat dat de MR drie rechten heeft: 
1. Informatierecht: de medezeggenschapsraad heeft recht om tijdig alle informatie te ontvangen van het schoolbestuur om haar taken goed te kunnen vervullen. 
2. Adviesrecht: de medezeggenschapsraad heeft het recht om het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd advies te geven over voorgenomen besluiten. 
3. Instemmingsrecht: het schoolbestuur is verplicht om voor bepaalde besluiten instemming te vragen aan de medezeggenschapsraad.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Het Lorentz Lyceum is, samen met twaalf andere scholen, onderdeel van stichting Quadraam. Voor besluiten die de individuele school overstijgen en voor alle scholen van het Quadraam gelden, bestaat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die het Quadraam adviseert en al dan niet instemt met voorgestelde besluiten.

Iets voor u?

Personeelsleden, ouders of leerlingen die geïnteresseerd zijn in de werkzaamheden van de MR, een vergadering willen bijwonen, iets onder de aandacht willen brengen of een vraag hebben, kunnen een mailtje sturen. 

mr@lorentzlyceum.nl

Lorentz Lyceum Arnhem

 Groningensingel 1245
6835 HZ  Arnhem

 026 320 28 50
 info@lorentzlyceum.nl

 YouTube kanaal Lorentz
 facebook/lorentzlyceum

Inloggen medewerkers

Login met je emailadres en wachtwoord.

wachtwoord vergeten?
vraag account aan

Vraag account aan

Wachtwoord vergeten?

Vul hieronder jouw e-mailadres in om een tijdelijk wachtwoord aan te vragen.