header-contact

Bouwen aan een vitale toekomst

Na enkele jaren te maken hebben gehad met een afnemend leerlingenaantal is het aantal aanmeldingen voor het schooljaar 2016 – 2017 met ca. 25% gestegen. Dit komt o.a. door een aantal vernieuwingen die dit schooljaar zijn gestart: een nieuw onderwijsconcept voor klas 1 (IMYC), driehoeksgesprekken, tweetalig havo etc.  Daarmee is ons internationale profiel, @home in the world, verder versterkt. We zijn er trots op, want er is hard gewerkt.

Maar we zijn er nog niet! We hebben enkele jaren achter elkaar een dergelijke groei nodig om vitaal te zijn in de toekomst. Het Olympus College zit in hetzelfde voedingsgebied en heeft ook te maken met vergelijkbare ontwikkelingen op het gebied van leerlingenaantallen. Daarom willen beide scholen in samenhang verdere maatregelen treffen om het profiel en de kwaliteit te versterken.

Het College van Bestuur van Quadraam heeft, ter versterking van de toekomst van beide scholen, het volgende voorgenomen besluit met ons gedeeld:

  • De mavo van het Lorentz Lyceum wordt op termijn verplaatst naar het Olympus College;
  • OPUS (hoogbegaafden afdeling) en het gymnasium worden op termijn verplaatst naar het Lorentz Lyceum;
  • We hebben verregaande plannen voor nieuwbouw van het Lorentz Lyceum in de directe omgeving van station Arnhem Zuid.

Het voorgenomen besluit zal direct na de meivakantie ter instemming worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

Het Lorentz Lyceum krijgt daarmee de kans om zich verder te ontwikkelen tot een lyceum met een internationaal profiel (havo, vwo, gymnasium en OPUS) met regulier en tweetalig onderwijs. Het Olympus College zal zich verder ontwikkelen als een brede school (mavo, havo, vwo en afdeling Jan Ligthart), met een sport en creatief profiel.

In het schooljaar 2016-2017 verandert er niets in het opleidingen aanbod. Vanaf het schooljaar 2017-2018 zal er geen instroom van nieuwe eerstejaars mavo leerlingen meer zijn op het Lorentz Lyceum. Dit geldt ook voor de instroom van nieuwe eerstejaars leerlingen OPUS en gymnasium op het Olympus College.

Voor de zomervakantie verwachten we over het definitieve besluit te kunnen informeren. Middels deze pagina proberen we u tussentijds, mocht er meer bekend zijn, op de hoogte te houden. Ook zullen we veel gestelde vragen (met antwoord) hieraan toevoegen.

Wat betekent dit voor mijn zoon/dochter die nu op de mavo van het Lorentz Lyceum zit of zich net voor de mavo of de mavo/havo kansklas heeft aangemeld?

Alle leerlingen die nu op de mavo zitten kunnen, bij een normale overgang, de mavo opleiding afronden op het Lorentz Lyceum.

Voor de leerlingen die op dit moment in de kansklas mavo/havo zitten en na dit schooljaar de mavo opleiding vervolgen kunnen, bij een normale overgang, de mavo opleiding afronden op het Lorentz Lyceum. 

Alle leerlingen die zich voor de mavo, of de kansklas mavo/havo hebben aangemeld en starten in het schooljaar 2016-2017 kunnen, bij normale overgang, de mavo opleiding afronden op het Lorentz Lyceum.

 

Lorentz Lyceum Arnhem

 Groningensingel 1245
6835 HZ  Arnhem

 026 320 28 50
 info@lorentzlyceum.nl

 YouTube kanaal Lorentz
 facebook/lorentzlyceum

Inloggen medewerkers

Login met je emailadres en wachtwoord.

wachtwoord vergeten?
vraag account aan

Vraag account aan

Wachtwoord vergeten?

Vul hieronder jouw e-mailadres in om een tijdelijk wachtwoord aan te vragen.