header-contact

Academische Opleidingsschool

Scholen voor voortgezet onderwijs leiden steeds vaker zelf toekomstige docenten op. Zij doen dat samen met de hbo-lerarenopleidingen en de universitaire lerarenopleidingen. Dit wordt door de overheid (financieel) gestimuleerd. Het is o.a. ingegeven door het lerarentekort en de wens de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Lorentz Lyceum / Rivers International School Arnhem is een van de scholen in Arnhem en omgeving die samen met het Instituut voor Leraar en School (ILS) van de Hogeschool Arnhem (HAN) en de Radboud Docenten Academie Nijmegen studenten opleidt voor docent. Naast opleidingsschool zijn wij ook academische opleidingsschool. Dat wil zeggen dat wij het opleiden van leraren koppelen aan praktijkgericht onderzoek en onderwijsontwikkeling op onze school. Collega's in opleiding doen onderzoek in de laatste fase van hun studie en worden daarbij ondersteund door een onderzoeksbegeleider van onze school.

Lorentz Lyceum / Rivers International School Arnhem heeft het keurmerk Academische opleidingsschool verworven.

Lorentz Lyceum / Rivers International School Arnhem is er dus niet alleen voor leerlingen en docenten, maar ook voor stagiaires, nieuwe docenten en startende docenten. Om een beeld te krijgen van onze school en de opleidingsmogelijkheden klik op het volgende filmpje:

https://vimeo.com/142259292

Voor meer informatie over academische opleidingsschool Quadraam zie http://aos.quadraam.nl

Het Lorentz Lyceum heeft tevens een samenwerkingsverband met het ROC A12 en het Rijn IJssel college.

Deze samenwerking maakt het voor leerlingen van het ROC A12 en het Rijn IJssel College mogelijk praktijkervaring op te doen binnen de sector Orde en Veiligheid. Omdat veiligheid, gastheerschap en security awareness belangrijke onderdelen zijn op het gebied van het werken in de sector orde en veiligheid, richten wij daar veel aandacht op. Zo worden de stagiaires getraind op het houden van toezicht, het signaleren van onregelmatigheden alsmede hoe hiermee om te gaan en het handelen bij ongewenst gedrag. Daarnaast beschikken zij over een BHV en een verkeersregeldiploma waardoor zij kunnen ondersteunen tijdens incidenten waarbij tijd een belangrijke factor is.

De stagiaires staan onder de directe leiding van de veiligheidscoördinator van het Lorentz Lyceum. De veiligheidscoördinator, gecertificeerd beveiliger en praktijkopleider, stuurt de stagiaires aan en ondersteund hen met de te verrichten werkzaamheden met het doel dat zij hun diploma behalen.

Ook voor stagiaires op het gebied van ICT en Technisch Onderwijs Assistent fungeert het Lorentz Lyceum als opleidingsschool in samenwerking met Het Graafschap College en het ROC Achterhoek.

Lorentz Lyceum Arnhem

 Groningensingel 1245
6835 HZ  Arnhem

 026 320 28 50
 info@lorentzlyceum.nl

 YouTube kanaal Lorentz
 facebook/lorentzlyceum

Inloggen medewerkers

Login met je emailadres en wachtwoord.

wachtwoord vergeten?
vraag account aan

Vraag account aan

Wachtwoord vergeten?

Vul hieronder jouw e-mailadres in om een tijdelijk wachtwoord aan te vragen.