header-contact

Aanmelden, zo geregeld

Leuk dat je voor het Lorentz Lyceum kiest. Je kunt je heel eenvoudig aanmelden. 
Vul het aanmeldingsformulier in en stuur het samen met het kopie adviesformulier van de basisschool op naar onze school (ook deze kopie moet voorzien zijn van een originele handtekening van de basisschool). Of nog leuker, ga het even langs brengen bij de administratie.
Wil je het formulier per mail of per post ontvangen? Bel ons dan op 026 - 320 28 50 of stuur een e-mail naar info@lorentzlyceum.nl
De aanmelding moet uiterlijk 15 maart bij ons binnen zijn.

Voor alle leerlingen geldt dat voor een aanmelding we de volgende zaken nodig hebben
- aanmeldingsformulier (ondertekend);
- adviesformulier basisschool (met originele handtekening basisschool)
- onderwijskundig Rapport (OKR). Dit wordt na ontvangst van de bovengenoemde formulieren door onze
  school digitaal ‘opgehaald’.
- kopie identiteitsbewijs leerling

Alleen als we al deze documenten hebben, is een aanmelding formeel compleet.

Aanmelden en inschrijven leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
Voor leerlingen die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben in het kader van Passend Onderwijs, ontvangen we bovendien graag eventuele extra bijlagen en onderzoeksverslagen.
Als we alle formulieren en informatie hebben ontvangen dan wordt gecheckt of onze school de nodige extra ondersteuning kan bieden. We starten met dit proces (voor de aanname voor het nieuwe schooljaar) op 15 maart.

Als al voor de aanmelding bekend is dat uw zoon/dochter extra ondersteuning nodig heeft, is het mogelijk om voor aanmelding al een gesprek aan te vragen met de ondersteuningscoördinator van onze school. Meer informatie staat op de website van het Samenwerkingsverband ons schoolondersteuningsprofiel; http://swv2506.nl/onze-scholen/207

Vanaf 15 maart, als OKR, adviesformulier, kopie identiteitsbewijs en aanmeldingsformulier binnen zijn, is er een periode van maximaal zes weken om de aanmeldingen van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte te analyseren en te kijken of er tot inschrijving kan worden overgegaan. Leerlingen en hun ouders ontvangen zo snel mogelijk bericht over definitieve inschrijving. In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld ontbrekende onderzoeken) kan de termijn van 6 weken met nog vier weken worden verlengd. Uiteraard vindt hier afstemming over plaats.
Een leerling wordt ingeschreven als onze school de nodige ondersteuning kan bieden.
Mocht na onderzoek blijken dat de school geen passende ondersteuning kan bieden dan heeft de school zorgplicht en is de school verantwoordelijk voor het vinden van een alternatieve school.

Aanmelding van leerlingen die over willen stappen vanaf een andere VO-school
In een aantal gevallen kiezen leerlingen niet direct bij de overstap vanuit de basisschool voor onze school. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn voor:
– leerlingen die verhuizen;
– leerlingen die vanwege andere overwegingen willen veranderen van school.

Op het aanmeldingsformulier kan aangegeven worden voor welke klas de leerling aangemeld wordt. Na ontvangst van het aanmeldformulier, met bijbehorende documenten, nemen wij contact op. Als er vragen zijn kan er natuurlijk altijd contact met ons worden opgenomen; via info@lorentzlyceum.nl of telefonisch 026-3202852.

Persoonlijk inschrijven?

Woensdag 7 maart 2018 organiseert het Lorentz Lyceum van 18.30 uur tot 20.30 uur een inschrijfavond. U en uw zoon of dochter zijn van harte welkom! 

Aanmeldingsformulier leerjaar 1 2018-2019

Lorentz Lyceum Arnhem

 Groningensingel 1245
6835 HZ  Arnhem

 026 320 28 50
 info@lorentzlyceum.nl

 YouTube kanaal Lorentz
 facebook/lorentzlyceum

Inloggen medewerkers

Login met je emailadres en wachtwoord.

wachtwoord vergeten?
vraag account aan

Vraag account aan

Wachtwoord vergeten?

Vul hieronder jouw e-mailadres in om een tijdelijk wachtwoord aan te vragen.