home  >onze school  >toelatingsbeleid 

 

Toelatingsbeleid

 

Voor de verschillende opleidingen die het Lorentz Lyceum biedt, gelden onderstaande toelatingseisen:


De Cito-score moet zijn:

 
o Mavo: citoscore vanaf 530
o Havo/mavo: citoscore vanaf 537
o Vwo/havo: citoscore vanaf 540
o Vwo: citoscore vanaf 542
o TTO Vwo: citoscore vanaf 542
 
o Bovenstaande score, het lvs en het advies van de basisschool  

De Cito-scores gelden als leidraad. Daarnaast moet het onderwijskundig rapport van de basisschool overtuigende informatie bevatten die toelating tot de gewenste opleiding rechtvaardigt. Grote discrepanties tussen Cito-scores en het advies kunnen de nodige vragen oproepen.
Een aantal docenten is contactmentor, d.w.z. dat zij de contacten onderhouden met 1 of meerdere basisscholen. Als de aanmelding en het onderwijskundig rapport binnen zijn, maken zij afspraken met de betreffende basisscholen om de aangemelde leerlingen te bespreken. Op deze wijze krijgen wij meer inzicht in de leerlingen die zijn aangemeld en krijgt de onderwijzer(es) van groep 8 de gelegenheid onduidelijkheden of geconstateerde discrepanties toe te lichten. Indien gewenst nodigen wij ouders/leerling uit om hun aanmelding toe te lichten. Nadat deze informatie is verkregen, beslist de toelatingscommissie (teamleiders onderbouw en remedial teacher) of de leerling al dan niet wordt toegelaten en in welke opleiding hij/zij geplaatst kan worden. Ouders en basisschool krijgen hierover z.s.m. bericht.

 

* Gezien het karakter van onze mavo/havo brugklassen is een degelijk vmbo-t advies vanuit de basisschool en een LVS conform dit advies een noodzaak.

   
2014 Lorentz Lyceum - ScholenGroep GroningenSingel - Alle rechten voorbehouden Home | Contact | Zoeken | Disclaimer