home  >onze school  >doelstellingen 

Doelstellingen

 

Visie, missie en doelstellingen van het Lorentz Lyceum
De visie van het Lorentz Lyceum is dat onderwijs een continu proces is, dat gedurende ieders leven op elk moment aan de orde is. Onderwijs is een voortdurend ontwikkelingsproces.

Hieruit vloeit voort onze missie:

  • De leerling in staat stellen zich, zijn capaciteiten en wensen verder ontdekkend, zo optimaal mogelijk verder te kunnen ontwikkelen, allereerst in de richting van een passende beroepsopleiding, maar daarnaast ook als verantwoordelijk individu in de maatschappij van vandaag en morgen.
  • Binnen de school een klimaat te ontwikkelen, waarin studie, plezier, het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen rol in het proces, verdraagzaamheid en respect ten opzichte van de medemens en zijn omgeving een vanzelfsprekende zaak zijn.
  • De school wil zich nadrukkelijk richten op het bevorderen van de mogelijkheden van de leerlingen de toekomstige maatschappij te zien vanuit een perspectief dat boven-nationaal van aard is en de regio en de nationale staat overstijgt, zonder de culturele basis van de opvoeding in het “moederland” als vertrekpunt uit het oog te verliezen.
  • Het Lorentz Lyceum is een internationaal georiënteerde school waar leerlingen worden gestimuleerd verantwoordelijke wereldburgers te zijn.

Onze doelstelling is daarom:

- Een leeromgeving bieden die leerlingen uitdaagt actief te participeren
- De leerling centraal te stellen
- Te zorgen voor een veilige leeromgeving
- Respectvol met elkaar om gaan

   
© 2015 Lorentz Lyceum - ScholenGroep GroningenSingel - Alle rechten voorbehouden Home | Contact | Zoeken | Disclaimer