home  >onze school  >quadraam-vensters voor verantwoording 

 

Vensters voor Verantwoording   

 

 

 

 

Quadraam werkt mee aan Vensters voor Verantwoording, een landelijk initiatief van de scholen voor voortgezet onderwijs in samenwerking met het ministerie van onderwijs en de VO-raad.
Doel van het project is kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en belangstellenden en belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om inzicht te krijgen in schoolresultaten en schoolresultaten met elkaar te vergelijken (benchmarking).
 
 
In het project Vensters voor Verantwoording maken scholen in het voortgezet onderwijs afspraken over de manier waarop zij hun schoolprestaties via hun website presenteren. Dit doen zij aan de hand van twintig indicatoren. Vanaf 2011 zullen alle scholen voor voortgezet onderwijs hun schoolgegevens over kwaliteit en sfeer openbaar maken op een landelijke website.

Via deze link komt u bij het Venster van het Lorentz Lyceum
Meer informatie over Vensters voor Verantwoording is te vinden op: http://www.venstersvoorverantwoording.nl
Voor vragen over de gegevens van het Lorentz Lyceum kunt u contact opnemen met Monic Boone, telefoon 026 3202850 e-mail info@lorentzlyceum.nl
Reacties op deze manier van horizontaal verantwoorden zijn bijzonder welkom.
Mail naar Jeannine Doornink (j.doornink@quadraam.nl)

Disclaimer: de website Vensters voor Verantwoording is nog volop in ontwikkeling, de informatie wordt steeds bijgewerkt en verbeterd. Wij sluiten niet uit dat er fouten in de gegevens staan. Er kunnen aan de gegevens geen rechten ontleend worden.

 

 

Zie ook ouders>kwaliteitszorg Lorentz Lyceum

 

   
2015 Lorentz Lyceum - ScholenGroep GroningenSingel - Alle rechten voorbehouden Home | Contact | Zoeken | Disclaimer