home  >ouders  >magister 

Magister voor ouders en leerlingen.

 

Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen,

 

Welkom op deze pagina, die bedoeld is voor het raadplegen van cijfers en absenties.
Het Lorentz Lyceum maakt gebruik van het programma Magister. Een deel van de in Magister geregistreerde gegevens is in te zien via internet via Magister Web Portal. Deze portal is geschikt voor gebruik in de browsers Internet Explorer en Firefox.

Gebruikersuitleg Ouders:

 

Via Magister – ons leerlingvolg- en administratiesysteem – kunt u als ouders/verzorgers online de cijfers van uw kind of kinderen raadplegen.
U heeft per brief de inloggegevens ontvangen. Deze gegevens blijven geldig zolang uw kind(eren) op het Lorentz Lyceum onderwijs volgen. Wij verzoeken u vriendelijk deze inloggegevens goed te bewaren.
Mocht u constateren dat de algemene gegevens van uw kind(eren) onjuist zijn, dan verzoeken wij u dit per mail door te geven via magister@lorentzlyceum.nl.

Indien uw kind 18 jaar of ouder is kunt u hier een verklaring downloaden waarmee uw kind u toestemming verleent tot inzage in zijn/haar gegevens via Magister. In bijzondere situaties kan een tweede ouderaccount worden aangevraagd. U kunt hier het aanvraagformulier downloaden.

 

 

 

Informatie betreffende de cijfers die u ziet:
- De cijfers die u ziet zijn een momentopname.
- Cijfers kunnen door het inhalen van toetsen nog veranderen.
- Periodecijfers zijn pas definitief ná de rapportvergaderingen.
- Leerlingen noch ouders kunnen aan deze pagina rechten ontlenen.

Inloggen in Magister

Via de hiernaast staande knop ('Magister 5')kunt u inloggen in Magister:

Handleiding installatie silverlight voor magister 5 (pdf)

Hier kunt u de Magister handleiding (pdf) downloaden.

Veel gestelde vragen (pdf)

Tot slot – digitaal loket:

Voor vragen en technische problemen kunt u een mail sturen naar: magister@lorentzlyceum.nl. Wij antwoorden binnen 5 werkdagen.

Wij hopen met deze service de communicatie tussen u en de school te verbeteren.

De schoolleiding, oktober 2011

   
2015 Lorentz Lyceum - ScholenGroep GroningenSingel - Alle rechten voorbehouden Home | Contact | Zoeken | Disclaimer